// Indfødsret (statsborgerskab)

I FISKEN hjælper vi med at søge dansk indfødsret (statsborgerskab) for unge mellem 18-24 år

Vi mener, at alle unge danskere med udenlandsk statsborgerskab skal have have samme rettigheder og muligheder, som danskere med dansk pas. I FISKEN hjælper vi således dig, som er mellem 18-24 år gammel med at søge dansk indfødsret. Nedenfor kan du læse om reglerne og de krav, som du skal opfylde for at søge.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl eller ændringer og henviser altid til de pågældende ministeriers hjemmesider eller www.nyidanmark.dk

 

Krav ved ansøgning om indfødsret 

Tro og love-erklæring
Når du udfylder din ansøgning skal du skrive under på en tro og love-erklæring. Dette betyder at:

  • Du skriver under på, at alle oplysningerne i ansøgningen er korrekte, og at du er indforstået med, at hvis du har skrevet falske oplysninger kan du blive straffet efter Straffeloven.
  • Du skriver under på, at du lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund.

Tidsubegrænset opholdstilladelse
Du skal have permanent opholdstilladelse i Danmark.

Bopæl
Du skal have bopæl i Danmark.

Ophold i Danmark
Du skal have opholdt dig uafbrudt i 9 år i Danmark.

Kriminalitet
Terrorisme og statens sikkerhed

Du må ikke have brudt Straffelovens § 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) og § 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.). Og være idømt 60 dages ubetinget frihedsstraf for dette.


Frihedsstraf og udvisningsstraf
Du må ikke være idømt en frihedsstraf på 1,5 år eller mere eller være idømt udvisningsstraf.

Bødestraf
Du må ikke have modtaget en bøde på 3.000 kr. eller derover.

Spiritus og promillekørsel
Du må ikke have modtaget bøder for spiritus- eller promillekørsel uanset bødestørrelsen.

Euforiserende stoffer
Du må ikke have modtaget bøde for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, uanset bødestørrelsen. Dette medfører at du ikke kan søge om statsborgerskab i 6 år fra gerningstidspunktet.

Forvarings- og behandlingsdomme
Forvarings- og behandlingsdomme kan forhindre at du kan søge om statsborgersskab.

Gæld
Du må ikke have gæld til det offentlige, dette gælder ikke SU-lån.

Selvforsørgelse
Det er et krav at du er selvforsørgende for at kunne søge om dansk statsborgerskab. Dette betyder at du ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for det seneste år.

Danskkundskaber
Du skal have bevis for at have danskkundskaber på et bestemt niveau.

For at søge indfødsret skal du endvidere have bestået indfødsretprøven

Prøven indeholder forskellige aspekter af kendskab til danske samfundsforhold. Blandt andet indeholder prøven spørgsmål omkring dansk kultur og historie. Prøven afholdes to gange årligt – sommer og vinter.

Hvis du skal have hjælp af FISKEN til at søge indfødsret, skal du huske at medbringe følgende:

– Pas
– Opholdskort
– NemID
– Kopi af prøve- eller eksamensbevis som dokumentation for danskkundskaber
– Kopi af bevis for bestået indfødsretsprøve

VIGTIGT: FISKEN kan ikke holdes ansvarlig for, om du opnår opholdstilladelse, indfødsret eller for eventuelle fejl i forbindelse med ansøgningen.